Ölçme ve değerlendirme çalışmaları, Model Eğitim Kurumlarında rehber öğretmenler ile bilgi işlem çalışanları ile birlikte yürütülür. Yapılan sınavların ardından öğrencilerin genel başarısı ile ders başarısı hakkında bilgi edinmek, konu eksiklerini belirleme amacı ile sınav sonuç karneleri büyük bir dikkatle incelenir. İstatistiki analizler yapılır. Ek çalışmaların yapılması amacıyla, ders öğretmenleri, danışman öğretmenler sınıf ve öğrenci durumları hakkında bilgilendirilir, önerilerde bulunulur.