2003 yılından beri eğitim öğretimde mantığımız 'daha iyi nasıl olabiliriz' sorusu üzerine kurulmuştur. 21. Yüzyılının gençlerini yetiştirmek, ilk çağdan bu yana insanlığın her türlü birikimini kullanarak, gençlerimizi kendileri çevreleri ile uyum içinde, mutlu, yaratıcı, ve üretken bireyler olarak yetiştirmeyi, bu süreç içinde hangi yolların uygulanacağını bulabilmeyi gerektirir. Şüphesiz bu çok ciddi bir sorumluluktur.

21. Yüzyılın eğitimi için yeni eğilimlerin neler olduğu sorulduğu zaman ilk akla gelen bazı temel yapı taşları; öğrenme ortamlarında değişme, sürekli yaşam boyu eğitim ihtiyacı, teknolojinin insan hayatına her geçen gün biraz daha hakim olması ve kullanılması, erken eğitimin bireyin gelişimindeki öneminin anlaşılması , değerler eğitimi, çevreye karşı duyarlılık, öğretme mantığından öğrencinin öğrenmesine rehberlik etme yol gösterme mantığına doğru geçiş sayılabilir.

Gelişen teknoloji ile birlikte insan beyni üzerinde yapılan çalışmalarda, beynin çalışması için gerekli öğrenme isteğinin çocukluktan yetişkinliğe hatta yaşlılığa kadar devam ettiği, hatta sürekli zihnini aktif kullanan, çalıştıran bireylerin hayatları boyunca üretken olabildiklerini ortaya koymaktadır. Kurum mantığımız olarak yaşam boyu  eğitimin her yaşta ve her yerde devamlılığını ortaya koymaktadır.

İlkeli ve istikrarlı eğitim anlayışımızla bizler sizlere ve evlatlarımıza yol arkadaşı, rehber olmaktan gurur duyarız.

Öztürk ÜN