EOG ( TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ )

Teog 8. sınıf öğrencileri için yapılan 12 merkezi ortak sınavın kısa adıdır. Merkezi ortak sınavın yapılacağı dersler;
• Türkçe
• Matematik
• Fen ve Teknoloji
• T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
• Yabancı Dil
• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Teog merkezi ortak sınavlar kapsamında;
• 1. dönem 6, 2. dönem 6 olmak üzere toplam 12 ortak sınav yapılmaktadır.
• 3 yazılısı olan derslerin 2., 2 yazılısı olan derslerin 1. yazılısı ortak yapılmaktadır.
• Her ortak sınavda 20 soru sorulmakta ve bu sorular çoktan seçmelidir.
• 1. Teog ortak sınavları 2014 yılında Kasım ayı son haftasında 2. Teog sınavları ise Nisan ayı son haftasında yapılmıştır.
• Teog ortak sınavları hafta içi iki günde yapılmaktadır. Öğrenciler her gün 3 sınava girmektedirler.
• Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. gün,
• Fen ve Teknoloji, T. C. İnkılap tarihi, Yabancı dil 2. gün yapılmaktadır.
• Sorular sınav öncesinde işlenen konulardan çıkmaktadır.
• Önceki yıllarda yapılan sınavlardan farklı olarak yanlış yapılan sorular doğru soruları götürmemektedir.
• Her öğrenci olağan üstü haller haricinde kendi okulunda sınava girmektedir.
• Geçerli bir mazeret nedeni ile sınava giremeyen öğrencilere mazeret sınavı yapılmaktadır.
• Mazeret sınavları her okulda değil Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenecek okullarda yapılmaktadır.

Teog Merkezi Ortak Sınavlarının Değerlendirilmesi;
• Her ortak sınav 100 üzerinden puanlandırılmaktadır. Tıpkı okulda girmiş olduğumuz yazılılar gibi.
• Her soru 5 puandır. ( Sınavda iptal edilen soru yoksa )
• Merkezi ortak sınav puanı 700 üzerinden
• Yerleştirmeye esas paun ise 500 üzerinden hesaplanmaktadır.
• Yerleştirmeye esas puanın %30'nu 6. 7. ve 8. sınıf ortalamaları
• % 70'ini ise merkezi ortak sınav puanı belirlemektedir.


TEOG Puanı Nasıl Hesaplanır ?

Her iki dönemde Tükçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Din Kültürü olmak üzere 6 merkezi ortak sınav yapılmaktadır. Yani öğrenci birinci dönem 6 ve ikinci dönem 6 olmak üzere toplam 12 ortak sınava girmektedir.

Her ortak sınavda 20 soru sorulmaktadır. Bu sınavlardaki her soru 5 puandır. (Eğer iptal edilen soru yoksa ) öğrencinin ortak sınav notu tıpkı yazılıda olduğu gibi 100 üzerinden değerlendirilmektedir.

Örn: 1. Dönem TEOG Merkezi ortak sınav notları
Tükçe 90
Matematik 95
Fen ve Teknoloji 100
Sosyal Bilgiler 85
İngilizce 90
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 95


İkinci dönemde yine ilk dönemde olduğu gibi 6 merkezi ortak sınav yapılmaktadır. İkinci dönem merkezi ortak sınav notları da aşağıdaki gibi olsun
Örn: 2. Dönem TEOG Merkezi ortak sınav notları
Tükçe 100
Matematik 85
Fen ve Teknoloji 90
Sosyal Bilgiler 95
İngilizce 80
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 80


Her iki dönem içinde ayrı ayrı Ağırlıklandırılmış Teog ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Bu puanlar hesaplanırken
Tükçe 4
Matematik 4
Fen ve Teknoloji 4
Sosyal Bilgiler 2
İngilizce 2
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2


Ağırlık katsayıları ile çarpılıp 700 üzerinden Ağırlıklandırılmış Teog puanı elde edilecektir.

Örn:
1. Dönem Teog Ortak Sınav Puanı=(((90*4+95*4+100*4+85*2+90*2+95*2)/18)/100)*700 = 653,3333
2. Dönem Teog Ortak Sınav Puanı=(((100*4+85*4+90*4+95*2+80*2+80*2)/18)/100)*700 = 626.1111

Bu iki sınavın aritmetik ortalaması alınarak Ağırlıklandırılmış Teog ortak sınav puanı elde edilecektir.

Ağırlıklandırılmış Teog ortak sınav puanı =(1. Dönem Teog OSP +2. Dönem Teog OSP)/2= 639.7222

SON OLARAK TEOG YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI

700 üzerinden hesaplanan Teog ortak sınav puanın üzerine 6. 7. ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanları eklenip 2’ye bölünerek Teog Yerleştirme puanı elde edilir.

6. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı = 85,97
7. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı = 90,78
8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı = 97,88

Teog Yerleştirme Puanı = ( 639.7222 +85,97 +90,78 +97,88 )/2 = 457.1761