TÜRKÇE'DE ANLAM

- Türkçe soruları, MEB 8. sınıf kazanımları doğrultusunda. Bunlar sözcükte, cümlede, paragrafta anlam, söz sanatları, metin türleri, fiilimsiler, cümle ögeleri, fiilde çatı, noktalama işaretleri, yazım kuralları, anlatım bozukluğu, görsel okuma/ sözel mantık muhakeme başlıkları şeklinde sıralanmakta.

Türkçe sorularında artık akıl yürütme becerisi ön planda tutulmakta. Sorular son yıllarda ezbere dayanmayan, yaşamın içinden alınan, kurgusal beceri temelli yeni nesil soru tipi dediğimiz sorulara dönüştü.

- Dil bilgisi kazanımlarına dayanan soru sayısı azaldı. İlk yarıyıl konularından olan fiilimsi geçen yılki sınavda yoktu. Tablo okuma, sözel mantık muhakeme soruları son 4 yılda arttı.

- Türkçe, kazanımları açısından sarmal bir ders. LGS, okuma, anlama ve yorumlamanın sadece Türkçe için değil tüm dersler için önem taşıdığı bir sınav. Derslere düzenli çalışmak ve test çözmek yanında soruları anlama yönünden kitap okumanın faydası kaçınılmaz.

PARAGRAFTAN KORKMAYIN

- 2021 LGS T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinde okuduğunu anlama, paragraf yorumlama, kavram bilgisi, konular arasında bağlantı kurma sorularının yanı sıra yeni nesil soru denilebilecek 1 tane tarihi süreç okuma ve 1 tane de harita okuma-yorumlama sorusu vardı.

- Sınavın ağırlıklı konusu Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye ünitesidir.  

- Öğrencilerin ön yargıyla yaklaştıkları uzun paragraf soruları ipucu sağlayan kolay soru tipidir. Bu tür soruların çözülmesi sırasında zaman tutulması öğrencide zaman yönetimi becerisinin geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır.

- İngilizce sorularında ise günlük hayattaki diyalog, blog ve internet sitesi örnekleri gibi görsellerle desteklenmiş çeşitli metin türlerinin kullanıldığı gözlemlenmekte. Öğrencilerin, ünitelerin hedef kelime bilgisine hâkim olması, tekrar çalışmaları yapması, kitap ve makale okumaları başarıyı artıracaktır.

MATEMATİK OKURYAZARI OLUNMALI

- Matematik’te tablo ve grafik okuma, analiz etme ve problem çözme becerilerinde yetkinlik ön plana çıkmakta.

- Sorular 8. sınıf müfredatından olmasına rağmen 7. sınıftan oran, orantı ve yüzdeler konusu özellikle grafik sorularında öne çıkmakta.

- Matematik müfredatı sarmal bir yapıya sahip olduğu için tüm sınıflardaki kazanımlar önemli.

- Daha önceki LGS soruları incelendiğinde her kazanımdan en az bir soru gelirken, üslü sayılar, köklü sayılar, cebirsel ifadeler ve doğrusal denklemler konularından birden fazla soru sorulmakta.

- Öğrenciler cebirsel ifadeler ve doğrusal ilişkilerle ilgili soruların zor olduğunu düşünmekteler ancak bu sorular anlaşıldığında daha kolay çözülmekte.

GRAFİK ÖNEMLİ

- Fen bilimleri grafik yorumlama, bilgiyi günlük hayatla veya soruda verilen düzeneklerle ilgili durumlara transfer etme, kanıta dayalı gözlemlerden sonuç çıkarma, argüman oluşturma, yargıya ulaşma gibi beceriler gerektirmekte. Bilimsel çalışma basamakları, kontrollü deney tasarlamak, bir deneyin amacını, hipotezlerini ve değişkenlerini belirleyebilmek de dersin gerektirdiği beceriler arasında.

- Öğrencilerden karşılarına çıkan sorularda pek çok verinin yer aldığı, özenle hazırlanmış karmaşık grafikleri yorumlamaları beklenebilir. İlk kez görecekleri yaratıcı bir görsel, şema veya diyagramı incelerken mevcut bilgilerin farklı açıdan ele alınması gerekebilir. Bunu yapabilmek için de konuya ait bilginin derinlemesine, tüm detaylarıyla ve farklı durumlara uyarlanabilecek şekilde öğrenilmiş olması şart.

- Öğrenciler, 8. sınıf konularının tamamından sorumlu. Ünitelerin uzunluğuna göre soru sayıları değişkenlik gösterir. Örneğin, “Madde ve Endüstri” ile “DNA ve Genetik Kod” üniteleri uzun olduğu için en fazla soru bu ünitelerden gelir, diğerlerinden genellikle en az 2 soru çıkmakta. 

YORUM AĞIRLIKLI

- Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi soruları incelendiğinde paragraf yorumlama, okuduğunu anlama ve konular arasında bağlantı kurma gibi soruların yer aldığı görülmüştür.

- Geçmiş yıllarda sınavın ağırlıklı konuları Kader İnancı, Zekât ve Sadaka ile Hz. Muhammed’in Örnekliği üniteleriydi.

- Bu derste kavramlar aralıklarla tekrar edilmeli.

İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

LGS sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşmakta. Sözel bölüm; Türkçe 20, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük 10, din kültürü ve ahlak bilgisi 10, İngilizce 10 sorudan; Sayısal bölüm ise matematik 20, fen bilimleri 20 sorudan oluşuyor.


MODEL EĞİTİM | Çukurambar YKS LGS Kurs Merkezi | TYT AYT LGS VİP BUTİK KURS | Üniversite Hazırlık Kursu | Liselere Hazırlık Kursu | Butik Dersane | Ankara Butik Kurs