Model Eğitim'de Başarı Anlayışı

Model Kurs ve Etüt Merkezlerinde, lise öğrencileri için TYT’ye ve AYT’ye, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için ise LGS sınavına yönelik çalışmalar yapılırken ara sınıflar için ise okul derslerini desteklemeye yönelik çalışmalar yürütülür. Kurslarda sadece öğretmeye değil, öğrenmeyi öğretmeye; ezberciliğe değil anlamaya, analiz ve sentez yapabilmeye; başarısızlığı değil, başarıyı ölçmeye; tek kaynağa değil, çok farklı kaynaklara; zorlamaya değil, istekli olmaya, istek yaratmaya; korku ve otoriteye değil, sevgiye ve demokratik olmaya önem verilir. Öğrencilere bilgiyi depolamaktan çok onlara erişme ve kullanma yolları öğretilir. Model dershane de başarma süreci kazanmak veya birinci olmakla ilgili değil; bir yarışı iyi devam ettirmek ve yapabileceğinin en iyisini yapmakla ilgilidir. İşte bu yüzden Model Eğitim Kurumları'nda, öğrencinin gerçek performansı ortaya çıkarılarak en iyi sonucu alması, kendi kulvarında birinci olması amaçlanır.