Bireysel Veli Görüşmeleri – Veli ToplantılarıÖğrenci sınava hazırlanırken rehber öğretmenler ile veliler sık sık bir araya gelir ve Bu görüşmelerde;

• Öğrencinin dershane içerisindeki ve sınıf içerisindeki tutumu
• Devamsızlık durumu
• Deneme sınavı sonuçları

Ek çalışma talepleri gibi konularında veliye bilgi verilir. Ayrıca öğrencinin evdeki çalışma ortamı, ailesiyle, arkadaşlarıyla ve çevresiyle ilişkisi hakkında bilgi alınır. Ayrı ayrı yapılan veli toplantılarında ise sınıfın genel durumu görüşülür. Velilerin soruları yanıtlanır.


Veli Bilgilendirme Seminerleri

Genelde öğretim dönemi başında yapılan bu çalışmaya rehber öğretmenler ve eğitim psikologları da konuşmacı olarak katılır. Bu çalışmalarda sınav sistemi hakkında bilgi verilir, sonunda uygulanacak öğretim programı anlatılır. Ayrıca öğrencilerin bu zorlu süreçte yaşayabilecekleri sorunlara dikkat çekilerek anne babalara sorunlara nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda önerilerde bulunulur.


Öğretmen - Veli Görüşmeleri

Veliler rehber öğretmenle yaptıkları görüşmelerin, katıldıkları veli toplantılarından başka ders öğretmenleri ile de görüşerek de bilgi alır. Öğrencinin özellikle o dersle alaklı yaşadığı bir sorun varsa öğretmenle görüşerek çözüme varılır.


Derse Devam – Devamsızlık Bildirimleri

Öğrencilerin derse katılımları hakkında bilgi velilere aynı gün iletilir. O gün dershaneye gelmeyen ya da geç gelen öğrencinin velisi aynı gün aranır ya da SMS yoluyla bilgilendirilir.