İki Aşamalı Sınav Sistemiyle Amaçlanan Ne?
• Daha iyi ölçme ve değerlendirme yapabilmek,
• Yakın programların ihtiyaç duyduğu farklı bilgi ve becerileri göz önünde tutmak,
• Öğrencilerin ortaöğretim başarılarını dikkate almak,
• Fırsat eşitliğini ve kişisel başarıyı öne çıkarmak,
• Adayların Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri gibi ders grupları yerine Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya gibi ders başarılarını ölçmek,
• Adaylara her dersin sorularını yanıtlamak için sınırlı bir süre vererek ders puanlarının eşit koşullarda elde edilmiş, karşılaştırılabilir ölçütler olmasını sağlamak, her sınavda adaylardan 10-15 ders yerine, birbiriyle ilişkili birkaç dersle ilgili soruları yanıtlamalarını sağlamak,
• Mevcut sistemde ders grupları puanlarından hesaplanan 3 tür ÖSS puanı (SAY, SÖZ, EA) yerine, ders puanlarını kullanarak çok sayıda puan hesaplamak, böylece seçme ve yerleştirmenin etkinliğini artırmak,
• Adayların ikinci aşama sınavlardan sadece seçtiklerine girebilmesini sağlamak amaçlanmıştır.

YGS - LYS
• Üniversiteye giriş iki aşamalı sınavla gerçekleşmektedir.
• Birinci aşama sınavı YGS nisan ayında ikinci aşama sınavları LYS ise haziran ayında uygulanmaktadır.
• YGS ve LYS puanları 100-500 aralığında hesaplanmaktadır.

Üniversiteye Giriş Sınavlarında Puan Barajları
140 Puan Barajı
• YGS’de 4 testin her birinde 4’er net çözen aday %10 başarıya karşılık gelen 140 puan barajını aşar.
• 140-179,999 arası puan alan aday açıköğretim programlarını, sınavsız geçişten boş kalan önlisans programlarını tercih etme hakkı kazanır.

180 Puan Barajı• YGS’de 4 testin her birinden 8’er net çıkaran aday %20 başarıya karşılık gelen 180 puan barajını aşar.
• YGS’de hesaplanan altı puan türünün herhangi birinden 180 ve üzerinde puan alan aday,
• LYS’lerin tümüne girme hakkı kazanır.
• Ayrıca meslek lisesi çıkışlı adaylar da kendi alanlarının devamı niteliğindeki lisans programlarını tercih hakkı kazanırlar.
• LYS sonrasında oluşan MF, TM, TS, DİL puanlarında 180 puan barajını aşan adaylar lisans programlarını tercih hakkı kazanırlar.

Birinci Aşama Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Mart sonu veya nisan ayının ilk yarısında uygulanan YGS, ortaöğretimi bitirip sınavsız geçişle girilenler dışındaki bütün yükseköğretim programlarına gitmek isteyen tüm adayların gireceği bir sınavdır.

YGS’nin Amacı Ne?
• LYS’ye girebilecek adayları seçmek,
• Açıköğretim programlarına, Meslek Yüksek Okulu Önlisans programlarına (sınavsız geçiş dışında) ve belirli lisans programlarına yerleştirmede kullanılacak puanları üretmek,
• LYS puanlarının oluşumuna %40 oranında katkıda sağlamaktır.

YGS’de Hangi Testler Olacak?YGS’de Neler Soruluyor?
• YGS’de İlköğretim 6-7-8. sınıf konularıyla ortaöğretimin tüm okul türü ve alanlarında ortak olarak okutulan 9. sınıf dersleriyle ilgili sorular sorulur.

Üniversiteye Girişte İkinci Aşama

Lisans Yerleştirme Sınavları
• YGS’den herhangi bir puanı 180 olan ve barajı geçen adaylar, hedefledikleri puan türüne göre istedikleri LYS’lere katılabilecek, İsteyen aday bütün LYS’lere girebilecektir.
• LYS’ler haziran ayında farklı gün ve oturumlarda yapılmaktadır.

Kim Hangi Sınava Girecek?
TM Puanı İçin Girilmesi Gereken Sınavlar YGS Puanı İçin Girilmesi Gereken Sınavlar MF Puanı İçin Girilmesi Gereken Sınavlar TS Puanı İçin Girilmesi Gereken Sınavlar DİL Puanı İçin Girilmesi Gereken Sınavlar
YGS YGS YGS YGS YGS
LYS-1 LYS-1 LYS-3 LYS-5
LYS-3 LYS-2 LYS-4


Lisans Yerleştirme Sınavları     LYS
LYS-1 MATEMATİK SINAVI
Toplam  80 soru, 120 dakika 50 Soru 75 Dakika
MATEMATİK 30 Soru 60 Dakika
GEOMETRİ


Analitik Geometri’den 8 soru sorulacak.
Matematik ve Geometri testleri için ayrı soru kitapçıkları kullanılacak ancak iki test için ortak cevap kağıdı olacak.

LYS-2 FEN BİLİMLERİ SINAVI
Toplam : 90 soru, 135 dakika
FİZİK 30 Soru 45 Dakika
KİMYA 30 Soru 45 Dakika
BİYOLOJİ 30 Soru 45 Dakika


Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri için ayrı soru kitapçıkları kullanılacak, cevap kağıdı ortak olacak.
LYS-3 EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI
Toplam : 80 soru, 120 dakika
TÜRK DİLİ ve EDB. 56 Soru 85 Dakika
COĞRAFYA-1 24 Soru 35 Dakika


Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya-1 testleri için ayrı soru kitapçıkları kullanılacak; fakat ortak cevap kağıdı kullanılacaktır.
LYS-4 SOSYAL BİLİMLER SINAVI
Toplam: 90 soru, 135 dakika
TARİH 44 soru 65 Dakika
COĞRAFYA - 2 16 Soru 25 Dakika
FELSEFE GRUBU 30 Soru 45 Dakika
Psikoloji 8 Soru
Sosyoloji 8 Soru
Mantık 8 Soru
Din Kültürü (veya Ek Felsefe Soruları) 8 Soru


Tarih, Coğrafya-2 ve Felsefe Grubu testleri için üç ayrı soru kitapçığı kullanılacak; fakat ortak cevap kağıdı kullanılacak.
LYS-5 YABANCI DİL SINAVI
Toplam: 80 soru 120 dakika olacak.
Almanca, Fransızca, İngilizce


Almanca, Fransızca, İngilizce testleri tek soru kitapçığı ve tek cevap kağıdı ile uygulanacaktır.


Testlerin Puan Oluşumuna Katkıları<
YGS’de elde edilecek ham puanlar (netler) önce YGS puanlarının oluşturulmasında o puanın katsayılarıyla çarpılacak ve YGS puanları oluşturulacak.
Aynı YGS netleri, LYS sonrasında LYS puanları hesaplanırken bu kez LYS katsayılarıyla çarpılacak ve LYS puanları oluşturulacak.

YGS Puanı Oluşumuna Testlerin Yüzdelik Katkıları

TÜRKÇE SOSYAL MATEMATİK FEN
Puan Türü % % % %
YGS - 1 20 10 40 30
YGS - 2 20 10 30 40
YGS - 3 40 30 20 10
YGS - 4 30 40 20 10
YGS - 5 37 20 33 10
YGS - 6 33 20 37 10