Model Egitim Kurumları Bilgilendirme

Model Dershane rehberlik derslerinde, öğrencilerle yapılan bireysel ve grup görüşmelerinde öğrencilere Model Egitim, sınav sistemleri ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Öğrenciler rehber öğretmen dışında kendilerine bir de "Eğitim Koçu" seçerler.

Öğrenciler hazırlık sürecinde nelere dikkat etmeleri nelere dikkat etmemek gerektiği konusunda bilgilendirilir.

Ders ders çalışma yöntemleri anlatılır, öğrencilerin soruları cevaplanır.

Ayrıca hem bireysel ve grup görüşmelerinde hem de düzenlenen konferanslarda öğrencilere “motivasyon”, “sınav kaygısı”, “verimli ders çalışma”, “ gibi ilgi, bilgi ve yeteneklerine göre hedef belirleme” konularında bilgiler verilir.


Planlama ve Takip

Öğrencilerin yaptığı çalışmalar ve yaşadığı problemler öğretim yılı süresince rehber öğretmenlerin her zaman takibindedir. Model Dershanesinin “Her insan bir dünyadır.” ilkesiyle hareket eden rehber öğretmenler, kişiliğini, ilgi ve yeteneklerini yakından tanıdıkları öğrencilerle onlar için özel çalışma programları hazırlar.

Aylık ya da haftalık olarak hazırlanan bu programı öğrencinin uygulayıp uygulayamadığı dikkatli bir şekilde kontrol edilir. Gerekirse ek çalışmalar planlanır. Her hafta ödev kontrolü yapılır. Yapılan her deneme sınavının ardından öğrencilerin sınav sonuç karneleri dikkatli bir şekilde incelenir, ders ders başarı grafiği çıkarılarak hangi dersten, hangi konudan eksiği varsa tespit edilir.

Ders öğretmenleri ile görüşülür ve bu bilgiler ışığında yeni bir program hazırlanır. Gerek görülürse veli ile görüşülerek evde uygun çalışma ortamı bulunup bulunmadığı konusunda bilgi alınır. Öğrencinin başarısını artıracak önerilerde bulunulur. Öğrencilerin derse katılımları da rehberlik biriminin kontrolü de titiz bir şekilde takip edilir. Öğrencinin devamsızlığı ve derse geç katılımı aynı gün velisine bildirilir. Öğrencilerin derse devamı sağlanır.