Ölçme ve değerlendirme çalışmaları, Rehber öğretmenler ile bilgi işlem çalışanlarının bir araya gelerek yürüttüğü bir çalışmadır.

Model dershanesi dershane sektöründe genelde yapılan deneme sınavlarının sonrasında öğrencilerin genel başarısı ve ders başarısı hakkında bilgi edinmek, konu eksiklerini belirlemek amacıyla sınav sonuç karneleri büyük bir titizlikle incelenir. İstatistiki analizler yapılır.

Ek çalışmaların yapılması amacıyla, ders öğretmenleri, danışman öğretmenler sınıf ve öğrenci durumları hakkında bilgilendirilir, önerilerde bulunulur.