YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.

Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)
3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.

YKS'YE KİMLER GİREBİLİR?

YKS sınavına girebilmek için aranan özellikler aşağıdaki gibidir;

– Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

– Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

– Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

– Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS'ye girebilirler.

I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir. Sınavın süresi 135 dakikadır.


TYT’deki soru dağılımı

Testlerin Kapsamı

Soru Sayısı

Türkçe Testi

Doğru Türkçe kullanımını ölçme, temel dil bilgisi, cümle kurma,

paragraf, imla kuralları, yazım yanlışları, yorumlama, okuduğunu anlama, kelime hazinesi vb.

40

Sosyal Bilimler Testi

Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe derslerinde

genel durumu ölçme, ilke ve kavramları bilme, yorumlama vb.

Tarih: 5

Coğrafya: 5

Felsefe: 5

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

(veya ilave Felsefe soruları): 5

Temel Matematik Testi

Temel Matematik kurallarının ölçülmesi, temel işlemlerin yapılabilirliği, temel

matematik eksenli soyut işlemler yapabilme ve gündelik hayatta kullanımı vb.

40

Fen Bilimleri Testi

Fizik, Kimya ve Biyoloji'de temel kavramları ve ilkeleri ölçme, kullanabilme vb.

Fizik: 7

Kimya:7

Biyoloji: 6

Toplam soru sayısı: 120II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

 

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir. Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.


AYT'deki soru dağılımı

Testler

Soru Sayısı

Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi

Türk Dili ve Edebiyatı: 24

Tarih-1: 10

Coğrafya-1: 6

Sosyal Bilimler-2 Testi

Tarih-2: 11

Coğrafya-2: 11

Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık): 12

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları): 6

Matematik Testi

40

Fen Bilimleri Testi

Fizik : 14

Kimya: 13

Biyoloji: 13

Toplam soru sayısı: 80 

Yabancı Dil Testi (YDT)

TYT sonrasında DİL puanı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen adaylara yöneliktir. 80 sorudan oluşmaktadır. Sınava tercihe göre AlmancaArapçaFransızcaİngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir. Sınavın süresi 120 dakikadır

.

YÖK Program Atlası

Yükseköğretim Kurumu tarafından 2016 yılında hazırlanan uygulamadır. Öğrenciler YÖK Atlas uygulaması ile, YÖK'e bağlı bulunan üniversitelerin ilgili tüm bölümlerine yerleşen öğrencilerin istatistik verilerine ulaşabilmektedir. 3 farklı türde sistemi olan Atlas uygulaması ile, herhangi bir bölüme yerleşmek isteyen adayların kaç net yapmaları, kaç puan almaları, sıralamalarının nasıl olması gerektiği gibi soruların cevapları ortalama değerlerle bulunabilmektedir. Aynı zamanda istenen bölümün demografik yapısı, bölümdeki öğrencilerin geldikleri bölge ve iller (isimsiz, grafik olarak), mezun oldukları okul türleri, bölümüm akademik sayısal verileri ve adayların benzer tercihleri paylaşılmaktadır. Atlas uygulaması ilgili sınav yılından 2-3 yıl önceki sınav yıllarına dair istatistiki veriler yansıtılmaktadır.

Tercihler[

Aday öğrenciler sınav yerlerini ve sonuçlarını ÖSYM AİS'ten görebilmekte ve tercihlerini yine burada yapabilmektedir. Adaylar 24  tercih yapma hakkına sahiptirler. Bu sayılar yıllara göre değişmektedir.

 

 

Yerleştirme

Bazı bölüm ve programlar için başarı sırası sınırlaması bulunmaktadır. Buna göre EA puan türünde hukuk programları için en düşük başarı sırası 100 bin (100.000); SAY puanı ile alan mühendislik programlarında 300 bin (300.000), mimarlık programlarından 250 bin (250.000), tıp programlarında 50 bin (50.000), eczacılık programlarında 100 bin (100.000) ve diş hekimliği programlarında 80 bin (80.000) başarısı sırası koşulu vardır. PDR dahil tüm öğretmenlik bölümlerinde ise ilgili puan türlerinde (örneğin SÖZ puanı ile Türkçe öğretmenliği vb.) en düşük başarı sırası 300 bin olarak belirlenmiştir.


 

TYT puanında testlerin ağırlıkları (%)

Türkçe  33

Sosyal Bilimler  17

Temel Matematik  33

Fen Bilimleri  17


YKS Sayısal (YKS-SAY) puan türünde testlerin ağırlıkları (%)

Puan türü

TYT

+

AYT Testleri

Matematik

Fen Bilimleri

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

YKS SAY

40

30

10

10

10
YKS Eşit Ağırlık (YKS-EA) puan türünde testlerin ağırlıkları (%)

Puan türü

TYT

+

AYT Testleri

Matematik

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi

Matematik

Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih-1

Coğrafya-1

YKS EA

40

30

18

7

5
YKS Sözel (YKS-SÖZ) puan türünde testlerin ağırlıkları (%)

Puan türü

TYT

+

AYT Testleri

Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-1 Testi

Sosyal Bilimler-2 Testi

Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih-1

Coğrafya-1

Tarih-2

Coğrafya-2

Felsefe Grubu

DKAB/ İlave Felsefe Grubu

YKS SÖZ

40

18

7

5

8

8

9

5MODEL EĞİTİM | Çukurambar YKS LGS Kurs Merkezi | TYT AYT LGS VİP BUTİK KURS | Üniversite Hazırlık Kursu | Liselere Hazırlık Kursu | Butik Dersane | Ankara Butik Kurs